Polityka cookies

Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu przez witryny internetowe odwiedzane przez Użytkownika. Są one szeroko stosowane w celu zwiększenia wydajności działania lub pracy witryn internetowych jak również przekazywania informacji właścicielom witryny internetowej.

Ogólne informacje o wykorzystywanych plikach cookie

Niniejsza Witryna Internetowa korzysta z plików cookie do  przechowywania preferencji językowych Użytkownika,  do przeanalizowania wykorzystania Witryny przez Użytkownika w ramach Google Analytics, do aktywacji funkcji interakcji społecznościowych z obsługiwanymi zewnętrznymi witrynami społecznościowymi. Gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę Internetową po raz pierwszy, strona wejściowa wyświetli informacje na temat prywatności i odpowiednie sformułowania dotyczące zgody na wykorzystanie plików cookie. W przypadku dalszego aktywnego korzystania przez Użytkownika z Witryny Internetowej i braku aktywnego sprzeciwu ze strony Użytkownika na wykorzystywanie plików cookie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie, a taka zgoda będzie przechowywana w przeglądarce Użytkownika, aby informacje te nie musiały być powtarzane na każdej stronie Witryny Internetowej. W przypadku braku zgody w przeglądarce Użytkownika (np. jeśli Użytkownik usunął pliki cookie Użytkownika), baner na temat plików cookie z informacjami o ochronie danych pojawi się ponownie przy następnym odwiedzeniu Witryny Internetowej przez Użytkownika. Administrator Danych może zainstalować i korzystać z pewnych technicznie wymaganych plików cookie, które nie wymagają uprzedniej zgody Użytkownika. Administrator Danych może również wykorzystywać sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji Użytkownika i które również nie wymagają wcześniejszej zgody Użytkownika. Pozostałe pliki cookie (takie jak pliki cookie poprawiające nawigację poprzez rejestrowanie określonych danych – dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać takich danych w każdym połączeniu – i dostosowywanie zawartości Witryny Internatowej do preferencji Użytkownika) mogą być instalowane i wykorzystywane na podstawie zgody Użytkownika

Dodatkowe informacje na temat konkretnych plików cookie

Google Analytics: Niniejsza Witryna Internetowa korzysta z Google Analytics, które jest narzędziem analizy danych internetowych firmy Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia Administratorowi Danych przeanalizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny Internetowej.

Z uwago na to, że Administrator Danych aktywował anonimizację przekazywanych adresów IP , Google przed takim przekazaniem skraca / anonimizuje ostatni oktet adresu IP w państwach członkowskich EOG. Pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkownika z Witryny Internetowej, tworzenia dla Administratora danych raportów na temat aktywności na Witrynie Internetowej oraz świadczenia dla Administratora Danych innych usług związanych z aktywnością na Witrynie Internetowej i korzystaniem z Internetu. Google zobowiązany jest nie kojarzyć adresu IP Użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Należy pamiętać, że w niniejszej Witrynie Internetowej kod Google Analytics jest uzupełniany przez „anonimizowany adres IP”, aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Jak zapobiegać zapisywaniu plików cookie

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę. Rzeczywiście większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat zapobiegania zapisywaniu plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.
Jednakże, w takim przypadku niektóre właściwości Witryny Internetowej mogą nie działać poprawnie, a niektóre funkcje Witryny Internetowej mogą nie być dostępne dla Użytkownika.

Jak usuwać/dezaktywować pliki cookie

W celu usunięcia/dezaktywacji wszystkich plików cookie zapisanych na komputerze Użytkownika, większość przeglądarek internetowych pozwala Użytkownikowi całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie lub usunąć pliki cookie zapisane przez określone domeny/witryny internetowe. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie pomocy przeglądarki Użytkownika:

Użytkownik może w szczególności uniemożliwić Google zbieranie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) w przypadku każdej odwiedzanej przez Użytkownika Witryny Internetowej przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Użytkownik może również wyraźnie odmówić korzystania z Google Analytics na tej Witrynie Internetowej, klikając poniższy link. Plik cookie na temat rezygnacji zostanie zapisany na komputerze, co uniemożliwi przyszłe pobieranie danych podczas odwiedzania tej Witryny Internetowej przez Użytkownika:
Dezaktywacja Google Analytics.